Klubbsider

logo hskHarstad Sjåførklubb, den eneste klubben av sitt slag i Norge i dag. Klubben er en interesseorganisasjon for sjåfører, og andre med interesse for transport i Harstad.

Klubben har ca. 45 medlemmer og disponerer egen buss, klubbhus og egen hjemmeside.

En aktiv upolitisk klubb, tuftet på godt miljø og yrkesstolthet.

- Her møter man sjåfører fra hele bransjen.

Jeg kjenner og har stor respekt for sjåførene som yrkesgruppe, den jobben de utfører og de forhold og omstendigheter de jobber under.